Handreiking Covid 19 en Inkoop Publieke sector

Karin van IJsselmuide • 25 March 2020

Welkom bij deze community die speciaal in het leven is geroepen om samen met publieke experts te werken aan een kennisdocument rondom Covid 19 en Inkoop in de Publieke Sector.

De huidige Corona-crisis leidt tot uitdagingen en dilemma’s voor zowel aanbestedende diensten als marktpartijen.

Als de professionele inkoper/opdrachtgever in de publieke sector ergens positieve impact kan maken op de maatschappij dan is dat nu wel, nl. zekerheid en veiligheid bieden in een onveilige situatie.

Binnen de huidige aanbestedingsregels is al wel veel ruimte is om bijv. termijnen van aanbestedingen uit te stellen, contracten tijdelijk te verlengen of om andere afspraken te maken met leveranciers. Dit vereist echter wel professionele inkopers/opdrachtgevers want het is maatwerk om per contract of (komende) aanbesteding samen met marktpartijen te kijken welke contractuele afspraken de meest optimale oplossing bieden voor beide partijen.

Er is bij veel aanbestedende diensten maar zeker ook de markt/sector daarom behoefte aan een generieke uitleg en duidelijkheid hoe hiermee om te gaan in deze situatie, incl. concrete richtlijnen.

Met deze community willen wij graag jou vragen mee te denken en werken aan een Handreiking “Covid 19 en Inkoop Publieke Sector” met praktijkvoorbeelden over bijvoorbeeld:

• Economische belangen markt/sector in kaart (laten) brengen

• Aanbestedingsstrategie opstellen

• Staatssteun en aanbestedingsrecht

• Termijnen verlengen

• Dwingende spoed

• Verkorte procedure toepassen

• Contracten verlengen

• Nakomen contractvoorwaarden

• (meer) Uniformeren bestekken en inschrijvingsdocumenten

… enz. enz.

Namens Nevi Publiek willen wij vervolgens dit document aanbieden aan de Nevi-leden en andere organisaties om te verspreiden zoals VNG, VNO-NCW enz. zodat iedereen op een professionele manier hier zijn voordeel mee kan doen.

Doe je mee? Het document waar we gezamenlijk aan gaan werken zal ik in de loop van deze week uploaden.

Discussies of vragen stellen we aan elkaar via dit platform.

Wij kijken uit naar een succesvolle en vruchtbare samenwerking hierin!

 

Hartelijke groet,

Karin van IJsselmuide

Manager Maatschappelijke Programma’s Nevi